Svijany Brewery – brand video

EN:
Svijany Brewery decided to unite different beer glasses into one and thus the designer Michal Pražský was approached with a challenge to make a design of a new glass. In the video, the new glass is presented to the general public in the form of a brand video. Both the designer and the head brewer of the Svijany brewery play the main roles in the video, and it was filmed directly in Svijany. I was in charge of the entire process from the development of the script, through filming to post-production.
Client: Svijany Brewery
Agency: Taste
Glass by Michal Pražšký.

CZ:
Pivovar Svijany se rozhodl sjednotit různé půllitry do jednoho a nechal si tak od designera Michala Pražského zhotovit návrh nového půllitru. Ve videu je nový půllitr formou brandového videa představen široké veřejnosti. Ve videu jak designer tak vrchní sládek pivovaru Svijany hrají hlavní role a bylo natáčeno přímo ve Svijanech. Měl jsem na starost celý proces od rozpracování námětu, přes natáčení až po postprodukci.
Klient: Pivovar Svijany
Agentura: Taste
Design sklenice: Michal Pražšký.