SAPELI 30 years anniversary video

EN:
On the 30th anniversary of the Czech door and frame manufacturer SAPELI, I filmed a video that aimed to thank the employees for working for this employer. The video features employees who have been at SAPELI for 30 years or have just celebrated their 30th birthday. The video was filmed in two filming days in Jihlava and Polná. I was in charge of the entire process from the development of the script, through filming to post-production.
Client: SAPELI
Agency: Taste

 

 

 

CZ:
K výročí 30 let českého výrobce dveří a zárubní SAPELI jsem natáčel video, které mělo za cíl poděkovat zaměstnancům za práci pro tohoto zaměstnavatele. Ve videu vystupují zaměstnanci, kteří jsou v SAPELI celých 30 let nebo právě slavili 30 let od narození. Video se natáčelo ve dvou natáčecích dnech v Jihlavě a Polné. Měl jsem na starost celý proces od rozpracování námětu, přes natáčení až po postprodukci.
Klient: SAPELI
Agentura: Taste