Soulseekers – promo video

EN:
I filmed a promo video for the performance of the PopBalet dance company in the X10 theatre in Prague. The aim was to outline the basic story line of the performance and show some of the interesting dance elements. In addition to the main video, I also made two shorter clips that served as teasers.

CZ:
Promovideo k představení tanečního souboru PopBalet jsem natáčel v divadle X10 v Praze. Cílem bylo nastínit základní příběhovou linku představení a ukázat některé ze zajímavých tanečních prvků. Kromě hlavního videa jsem dělal ještě dva kratší sestřihy, které sloužily jako teasery.

Backstage photo: Filip Smelík